03-5493694           bten-info@usa.net

גודל טקסט
גדול
בינוני
קטן

שיר לשנה החדשה

הטור השביעי / נתן אלתרמן

תן לנו שנה אחת של שקט אמיתי

שנה של לובן הפריחות וירק הדשאים

שנה של להט אהבות וחום תנור ביתי

ושנדע רק פעם מהו טוב ומה נעים.

שנה ללא קולות שנאה וזעקות השכול

ללא מראות הדם ללא הלמות תופי המלחמה

ללא הפחד המשתק של הנורא מכל

ללא צחוקו של העתיד אשר נטמן באדמה.

הן לא בקשנו לנו אוצרות של ממלכות

לא אושר עילאי ומכוניות פאר

קורטוב אחד של שקט אמיתי ולובן של פריחות

אשר נוכל בהם בלאט להתהדר.

להתרגש כפעם מריחות הסתיו

לדהור אל האושר כשריקת רכבת

לבנות לנו סוכת שלום עכשיו

ולהיות בה ראויים לשבת

 

עוד בכותרות

_______________________________________________________________________________________________

 


 

ליווי לכל מטרה, אתם קובעים לאיזה

מטרה אנחנו נחוצים עבורכם

 לכתבה לחץ על התמונה