03-5493694           bten-info@usa.net

גודל טקסט
גדול
בינוני
קטן

חיה חיים מלאי משמעות !!!

זה לא ישנה מה היה לך, או כמה היית חייב.
הכעסים שלך, השנאות, התסכולים, הקנאה, כולם ייעלמו.
כן גם התקוות שלך, השאיפות, התוכניות 
ורשימת המטלות, כולם יתפוגגו.
הניצחונות וההפסדים שפעם נראו כה חשובים, ייעלמו ולא יהיו יותר.
בסוף, זה לא ישנה מהיכן הגעת, או באיזה צד של החיים היית.
זה לא ישנה אם היית יפה או חכם.
*האם אנחנו באמת מזדקנים לבד?


גם המין שלך, או צבע העור שלך, יהיו חסרי משמעות.

אז מה כן ישנה?
כיצד יימדד הערך של ימיך?

מה שישנה הוא לא מה קנית, אלא מה בנית; לא מה השגת, אלא מה נתת.
מה שישנה הוא לא ההצלחה שלך, אלא המופת שהיית.
מה שישנה הוא לא מה למדת, אלא מה שלימדת.
מה שישנה הוא כל מעשה של יושרה, חמלה, אומץ או הקרבה שהעשיר,
העצים או עודד אחרים לקחת ממך דוגמא.
מה שישנה הוא לא היכולות שלך, 
אלא האופי שלך.
מה שישנה הוא לא כמה אנשים הכרת,
אלא כמה ירגישו אובדן אמיתי כשלא תהיה.

מה שישנה אינו הזיכרונות שלך, אלא הזיכרונות שיישארו
אצל אלו שאהבו אותך.
מה שישנה הוא כמה זמן תיזכר, בידי מי, ובשל מה.

לחיות חיים בעלי משמעות אינו משהו שקורה במקרה.
זה לא עניין של נסיבות,

אלא של בחירה.