03-5493694           bten-info@usa.net

גודל טקסט
גדול
בינוני
קטן
big_image big_image big_image

 

המכשיר שמוודא שלא שכחתם לקחת את התרופות


10% מהאשפוזים נובעים מכך שהחולה אינו נוטל את התרופות לפי הוראות הרופא. מערכת חדשה שמושקת בימים אלו בישראל לא רק תזכיר לחולה שהגיע זמן התרופה, אלא גם תשלח דיווח לבני המשפחה באס.אם.אס או במייל אם הוא שוכח


האם הקרובים לכם זוכרים ליטול את התרופות בזמן?מכשיר אלקטרוני חדש יסייע לכם לעקוב אחר נטילת התרופות של בני המשפחה ואף ישלח אליכם דיווח באס.אמ.אס או במייל. המכשיר מוצג בתערוכת מדקס.

נטילת תרופות במועדן ועל פי ההוראות היא קריטית להצלחת הטיפול התרופתי ולשיפור במצבו הבריאותי של החולה. הסטטיסטיקה מראה כי 10% מכל האשפוזים בבתי החולים וכ-23% מהאשפוזים במוסדות סיעודיים בארצות הברית נובעים מאי נטילת תרופות על פי הוראות הרופא.

הארגונית היא מערכת המאפשרת למבוגר לתפקד באופן עצמאי בביתו - אך מקפידה על כך שהוא יטול את התרופות במועד. המערכת מאפשרת לבן המשפחה לעקוב אחר מצבו הרפואי של המטופל באמצעות אס.אם.אס, דואר אלקטרוני או דרך מוקד אנושי. המיתקן כולל מקומות איחסון לתרופות ומסך דיגיטלי, אשר מזכירים למטופל או למטפל כי הגיע מועד הנטילה. במידה ולא יילקחו התרופות יתריע המכשיר למטופל ולאנשי הקשר שלו. 


המתקן החדש. מצפצף אם לא לקחתם את התרופות בזמן!!


איך בדיוק זה עובד? התרופות מאוחסנות בתאים המחולקים למנת בוקר, צהריים וערב. כאשר מגיעה שעת נטילת התרופה המומלצת מהבהבת נורית התא ומתריעה על כך. אם המטופל אינו נוטל את התרופה בתוך מספר דקות, מתחיל המכשיר לצפצף. אם עדיין לא יפתח התא יצור המכשיר קשר עם אנשי הקשר, לפי סדר שנקבע מראש, או עם המוקד האנושי. המנוי יכול ליצור קשר עם המוקד גם באמצעות לחצן מצוקה ורמקול על גבי המכשיר.

 

 

 

המוצר כולל גם תליון אלחוטי ותקשורת באמצעות בלוטות' למכשירי עזר לניטור מדדים נוספים כמו לחץ דם, רמת סוכר ורמת חמצן בדם (סטורציה), אותם ניתן לרכוש בנפרד. בן המשפחה והמטפל יכולים לקבל עדכונים שוטפים על מצב החולה ישירות לטלפון הסלולרי שלהם ולהיכנס לאתר אינטרנט מאובטח ולצפות בדו"ח לקיחת התרופות, כמו גם בשאר המדדים שנוטרו.

פיילוט שנערך עם המערכת החדשה בקרב חולי אי-ספיקת לב, בשיתוף של קופת חולים מכבי ומכון גרטנר, הראה עלייה חדה בשיעור נטילת התרופות בהתאם להוראת הרופא בקרב חולים אלו. כ-95% מהחולים שעשו שימוש במערכת נטלו את התרופות במועד, לעומת ממוצע של 50% בקרב אוכלוסיית החולים הכרוניים הכללית. מחקרים שנערכו בארצות הברית ובאירופה מצביעים על חיסכון משוער של יותר משלושת אלפים דולרים שנה בהוצאות הישירות לחולה הכרוני, כאשר שיעור ההיענות עולה כמצוין.

המוצר מושק בימים אלו באוסטרליה, ברזיל, ארצות הברית וישראל. 

 

רגעי הזהב כמשווק מורשה מטעם החברה הראשית ליצור האירגונית , פרטים ביצירת קשר