ארגונית

המכשיר שמוודא שלא שכחתם לקחת את התרופות

10% מהאשפוזים נובעים מכך שהחולה אינו נוטל את התרופות לפי הוראות הרופא. מערכת חדשה שמושקת בימים אלו בישראל לא רק תזכיר לחולה שהגיע זמן התרופה, אלא גם תשלח דיווח לבני המשפחה באס.אם.אס או במייל אם הוא שוכח

האם הקרובים לכם זוכרים ליטול את התרופות בזמן?

נגן וידאו

מכשיר אלקטרוני חדש יסייע לכם לעקוב אחר נטילת התרופות של בני המשפחה ואף ישלח אליכם דיווח באס.אמ.אס או במייל. המכשיר מוצג בתערוכת מדקס.

נטילת תרופות במועדן ועל פי ההוראות היא קריטית להצלחת הטיפול התרופתי ולשיפור במצבו הבריאותי של החולה. הסטטיסטיקה מראה כי 10% מכל האשפוזים בבתי החולים וכ-23% מהאשפוזים במוסדות סיעודיים בארצות הברית נובעים מאי נטילת תרופות על פי הוראות הרופא.

הארגונית היא מערכת המאפשרת למבוגר לתפקד באופן עצמאי בביתו – אך מקפידה על כך שהוא יטול את התרופות במועד. המערכת מאפשרת לבן המשפחה לעקוב אחר מצבו הרפואי של המטופל באמצעות אס.אם.אס, דואר אלקטרוני או דרך מוקד אנושי. המיתקן כולל מקומות איחסון לתרופות ומסך דיגיטלי, אשר מזכירים למטופל או למטפל כי הגיע מועד הנטילה. במידה ולא יילקחו התרופות יתריע המכשיר למטופל ולאנשי הקשר שלו. 

לקבלת מידע נוסף